[Senast uppdaterad: 2 mars 2009]

ImageLister 1.0.14b

 • Bildredaktörer – spara tid!
 • Gör automatiska bildrapporter från Indesign-dokument
 • Förenkla bildredovisningen

ImageLister för MacOSX sammanställer information om bilder i Indesign-dokument.

Sluta bläddra. Skapa bildrapporter för en hel tidning på ett ögonblick.
Jobba effektivare. ImageLister tar dina Indesign-filer...
...och sammanställer information om varje publicerad bild.
Visar valfri IPTC-text (metadata), och/eller annan filinformation.
Lägger in skärmdumpar av sidor/uppslag där bilden publicerats.

 • Enkelt: Släpp en eller flera Indesign-filer på ImageLister i Finder – du får en rapport tillbaka.
 • Anpassa informationen: Bildens sökväg, dess storlek på sidan, sidnumret, valfritt IPTC-fält och mycket mer kan ingå i informationen om varje bild.
 • Filtrera bort bilder utifrån deras sökväg, filnamn, filtyp, överordnade mapp, IPTC-text m m. På så vis innehåller rapporten bara de bilder som ska redovisas.
 • Anpassa rapporten: Rapporter kan erhållas som Indesign-dokument (med kopior av bilder samt skärmdumpar av de sidor där bilderna är monterade) • Som textdokument • Som text till urklipp för inklistring i kalkylprogram.
 • Filformat: ImageLister hanterar JPEG-, TIFF-, EPS- och Photoshop (.psd)-filer.
 • Svenskt gränssnitt: ImageListers gränssnitt finns på svenska och engelska. Båda ingår i installationen.

Så kan du anpassa ImageLister. Inställningsdialoger:

Flexibilitet: Sammanställ exakt den bildinformation du önskar

Skräpfilter: Filtrera bort oönskade bilder

Finesser: Specialanpassa IPTC-text med sök och ersätt

Rapportlayout: Skräddarsy rapportlayouten - valfritt antal poster per sida

Pris: Priset för ImageLister är €350 per licens.
För svenska kunder tillkommer 25% moms.

Testa gratis: Den oregistrerade versionen har full funktionalitet i 30 dagar.
Därefter sammanställs högst 5 rapportposter i taget.

Betaversion! Mindre programfel kan uppträda. Buggrapporter välkomnas.

Systemkrav: Testat på MacOSX 10.4 PPC och 10.5 Intel med Indesign CS/CS2/CS3.

Ladda ned ImageLister 1.0.14b [30 dagars testperiod]

Copyright (c) 2006-2009 Joakim Braun

Handbok (PDF): Svenska | Engelska

Registrera ImageLister!

 • Betalning via PayPal till konto joakim.braun@jfbraun.com.
 • Sedvanliga kontokort accepteras. Använd knappen nedan!
 • Du får en registreringsbekräftelse, ett serienummer och vidare instruktioner med e-post inom 24 timmar efter att betalningen inkommit.
 • Registreringen berättigar till kostnadsfria uppdateringar under 2 år från betalningsdatum. Uppdatering sker genom nedladdning av aktuell programversion här.